Έχετε χρησιμοποιήσει τα φυσίγγια ZOTOS
 
Αν ναι, σε τι κυνήγι;